Skip to content Skip to footer

Avtalsvillkor

1. Tjänster

Vi erbjuder företag och privatpersoner virtuella assistenter. En virtuell assistent är en person som sitter bakom en dator, Ipad eller en mobiltelefon och arbetar men som befinner sig på en annan plats än kunden. Det går att jämföra med en vanlig assistent som brukar vara på kontoret fast nu sitter den här personen någon annanstans.

2. Betalning

Som ny företagskund sker betalningen i förskott.
All betalning sker till FORTNOX FINANS som äger rätten att skicka påminnelseavgifter vid sen faktura eller att skicka till INKASSO.
Är du privatperson så betalar du som vanligt i efterskott.

3. Ångerrätt enligt lag och uppsägning/Nedgradering

3.1 Enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler så kan du inom 14 dagar från det att du ingick avtal säga upp avtalet genom att skriva till info@virtualassistants.se
Uppsägning eller nedgradering av avtal är annars 60 dagar. Från dagen ni säger upp och exakt 59 dagar från det betalar ni för våra tjänster.

4. Ansvar

4.1 När det kommer till ansvar, förlust eller skada som har hänt pga att vår virtuella assistent har slarvat, missat eller gjort något för att denna händelse ska ha ägt rum så ansvarar vi inte för det. Det är viktigt att ni ser till att han eller hon verkligen har lärt sig era rutiner.

5. Vi har rätt att om särskilda skäl föreligger, med omedelbar verkan, säga upp avtalet och det kan bero på följande:

a) Ni försöker anlita våra anställda svart.
b) Ni håller inte en professionell hållning gentemot våra assistenter.
c) Arbetsmiljön är skadlig eller påverkar hälsan negativt för assistenterna.

Notera att ni fortfarande får betala för de 60 dagar från uppsägningen om detta sker.

SVA © 2021. All rights reserved